Bun venit pe site-ul Primariei Comunei Gradinari, jud. Olt x

Numele proiectului :

Servicii sociale si masuri integrate in Comuna Gradinari

ANUNT INCHIDERE IMPLEMENTARE PROIECT (click aici)

Rezultate preconizate :

 • 40 persoane varstnice, beneficiare de servicii sociale in cadrul centrului de zi
 • 50 persoane, beneficiare de servicii de consiliere sociala pentru prevenirea separarii copilui de familie si combaterea violentei
 • 40 persoane varstnice, beneficiare de servicii sociale si socio-medicale de ingrijire la domiciliu
 • 260 de personae, membrii ai GT
 • 130 de personae, membrii ai GT, beneficiari de servicii de informare, consiliere profesionala pentru mentinerea locului de munca si totodata evaluate privind nevoile de ocupare
 • 70 persoane, membrii ai GT, participant la sesiuni de formare profesionala si certificate in urma evaluarii competentelor
 • 7 planuri de afaceri selectate, 7 intreprinderi infiintate ca urmare a asigurarii serviciilor de mentorat
 • 7 subventii acordate pentru intreprinderile infiintate
 • 500 participanti in cadrul sesiunilor de promovare a principiilor de egalitate de sanse, nediscriminarii si multiculturalismului

Obiectivul general al proiectului :

 • reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala din Comuna Gradinari, judetul Olt, prin infiintarea si dezvolatrea de masuri si servicii integrate adecvate nevoilor pentru minim 255 de persoane.
 • Asigurarea accesului persoanelor aflate in risc de saracie /excluziune sociala din Comuna Gradinari, judetul Olt, la servicii integrate in concordanta cu nevoile specific acestora, imbunatatirea calitatii vietii, promovarea participarii active la viata sociala

Obiectivele specifice ale proiectului :

OS1 – Imbunatatirea starii de sanatate si mentinerea unui tonus optim pentru 40 persoane varstnice aflate in dificultate precum si persoane varstnice cu dizabilitati (ex. dementa), prin participarea la activitatile centrului de zi

OS2 – Prevenirea abandonului familial, a violentei in familie prin asigurarea prin asigurrea de servicii de consiliere in comunitate si in cadrul centrului de zi destinate familiilor vulnerabile si expuse la aceste fenomene

OS3 – Ceresterea accesului la servicii sociale de baza si totodata cresterea nivelului de trai prin asigurarea igienei lenjeriei de corp si de casa pentru persoanele aflate in risc de saracie/excluziune sociala prin infiintarea spalatoriei sociale in cadrul centruli de zi si totodata promovarea voluntariatului in cadrul spalatoriei

OS 4 – Imbunatatirea starii de sanatate si asigurarea unui tonus active optim pentru peroanele varstnice aflate in dificultate prin asigurea serviciilor socio-medicale de ingrijire la domiciliu

OS5 – Cresterea premiselor de ocupare a unui loc de munca pentru persoanele inactive, aflate in saracie/excluziune sociala prin participarea a 130 de persoane la serviii de informare si consiliere profesionala/mediere si formare profesionala si totodata asigurarea unei calificari profesionale

OS6 – Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, asigurarea mentoratului si acordarea sprijinului necesar pentru dezvoltarea de intreprinderi in comunitate si totodata crearea de locuri de munca in comunitate

OS7 – Cresterea gradului de constientizare privind egalitatea de sanse, nediscriminarea si promovarea multiculturalismului in comunitate

Valoarea proiectiului:

Valoarea totala a proiectului : 4.826.580,50 lei

Valoarea totala eligibila a proiectului : 4.826.580,50 lei

Valoarea eligibila nerambursabila a proiectului : 4.521.121,68 lei

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national a proiectului : 185.376,43 lei

Valoarea cofinantarii eligibile a beneficiarului a proiectului: 120.082,39 lei

Data inceperii proiectului / Data finalizarii proiectului:

10.05.2021 / 31.12.2023

Cod MySMIS :

139952

Proiect co-finantat prin Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020

——

PROCEDURA SELECTIE PLAN DE AFACERI 22.08.2022

 • Procedura concurs planuri de afaceri_139952 —————————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 0  – Opisul documentelor ———————————————– (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 1  – Scrisoare inaintare dosar —————————————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 2 – Planul de afaceri —————————————————— (Descarca aici DOC)
 • Anexa 3 – Buget plan de afaceri ————————————————- (Descarca aici XLSX)
 • Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate —————————————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 5 – Declaratie conflict de interese ————————————- (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 6  – Declaratie de angajament ——————————————- (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 7 – Declaratie evitare dubla finantare ——————————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 8 -Declaratie date cu carater personal ——————————– (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 9  – Grila evaluare plan de afaceri ————————————- (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 10 – Formular contestatie ————————————————- (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 11 – Declaratie conflict comisie —————————————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 12 – Declaratie privind conflictul de interese membrii juriu PA — (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 13 – Raport de selectie ————————————————– (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 14 – Notificarea participantilor —————————————- (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 15 – Model contract de subventie ————————————– (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 16 – Declaratie privind ajutoarele de minimis———————— (Descarca aici DOCX)
 • Anexa 17 – Identificare financiara ——————————————— (Descarca aici DOC)
 • Anexa 18 – Schema de minimis 5.2 ——————————————– (Descarca aici PDF)
 • Anexa 19 – Lista codurilor CAEN eligibile ————————————- (Descarca aici DOC)
 • Anexe 16-19 PA concurs MY SMIS 139952 ———————————— (Descarca aici PDF)
 • Anexe 0-15 concurs PA MY SMIS 139952 ————————————- (Descarca aici PDF)
 • Procedura concurs PA MY SMIS 139952 ————————————– (Descarca aici PDF)
 • Procedura Plan de Afaceri_revizuita Anexa 9 ——————————— (Descarca aici PDF)
 • Procedura concurs PA revizuita02.09.2022_Calendar concurs ————- (Descarca aici PDF)
 • Lista cu rezultatele procesului de evaluare_09.09.2022 ——————— (Descarca aici PDF)
 • Lista FINALA cu rezultatele evaluarii  —————————————– (Descarca aici PDF)

Trimiteți-ne mail

3 + 5 = ?

Our Partners